Tag Archives: ĐƠN GIÁ MỚI HỒ CHÍ MINH

ĐƠN GIÁ MỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 2966/QĐ-UBND Ngày 21/7/2023 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2023 theo Quyết định 2966/QĐ-UBND. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định và quản …

ĐƠN GIÁ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT QUYẾT ĐỊNH 2188/2022/QĐ-SXD-KTXD ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG VÀ BẢNG GIÁ CA MÁY TB THI CÔNG CỦA TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 I. NHÂN CÔNG 2188/2022 HỒ CHÍ MINH Đơn giá nhân công Tp HCM được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày …