Tag Archives: DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN GIÁ MỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 2966/QĐ-UBND Ngày 21/7/2023 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2023 theo Quyết định 2966/QĐ-UBND. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định và quản …