Tag Archives: ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HẢI DƯƠNG 2023 TRÊN G8

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2023 Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …