Tag Archives: PHẦN MỀM G8 UPDATE ĐƠN GIÁ HẢI DƯƠNG

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2023 Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các …