Tag Archives: DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ NINH BÌNH

ĐƠN GIÁ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022

PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022 THEO QUYẾT ĐỊNH 1044/QĐ-UBND CĂN CỨ BAN HÀNH: Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý …