Tag Archives: DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ NINH BÌNH

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 955/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 955/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024. Quyết định này ban hành thay …

ĐƠN GIÁ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022

PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022 THEO QUYẾT ĐỊNH 1044/QĐ-UBND CĂN CỨ BAN HÀNH: Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý …

Zalo
0988 921 607
});