Tag Archives: DỰ TOÁN G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ THÁI NGUYÊN

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 256/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161-162/QĐ-SXD  về đơn giá nhân công, ca máy tỉnh Thái Nguyên năm …

Zalo
0988 921 607
});