Tag Archives: PHẦN MỀM G8 CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ THÁI NGUYÊN

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 256/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161-162/QĐ-SXD  về đơn giá nhân công, ca máy tỉnh Thái Nguyên năm …